Autofahren in Tschechien – Wortliste Tschechisch

Wortliste von Begriffen in tschechischer und deutscher Sprache, die häufig bei der Ausschilderung im öffentlichen Straßenverkehr Verwendung finden.

Tschechisch Deutsch
Autobusova zastavka Autobushaltestelle
Automat na parkovací karty Parkscheinautomat
Bez Poplatku Gebührenfreie Straße
Dalkovy Provoz Fernverkehr
Dalnični znamka Vignette
Dej přednost Vorfahrt gewähren, Vorfahrt einräumen
Dopravní obsluze vjezd povolen Zufahrt nur für Anwohner
Držte se vlevo Links halten
Držte se vpravo Rechts halten
Jednosměrka Einbahnstraße
Jednosměrny Provoz Einbahnstraße
Jednosměrnà ulice Einbahnstraße
Jed’te pomalu Langsam fahren
Jezdit vlevo Links fahren
Jezdit vpravo Rechts fahren
Kruhovy objezd Kreisverkehr
Konec zákazu Ende des Parkverbotes
Křižovatka Kreuzung
Mimo Außer …
Mimo dopravní obsluhy Außer Anlieger / Betreiber
Mokrá vozovka Nasse Fahrbahn
Nadraži Bahnhof
Nákladní automobil / náklad’ák Lastwagen
Náledí Eisglätte
Nebezpeči Gefahr
Nebezpeči smyku Schleudergefahr
Nebezpečná zatáčka Gefährliche Kurve
Nemocnice Krankenhaus
Obchvat Ortsumgehung
Objížd’ka Umleitung
Objízndná kommunikace / obchrat Umgehungsstraße
Odletující štěrk Rollsplitt
Omezeni rychlosti Geschwindigkeitsbeschränkung
Parkovací hodiny Parkuhr
Parkovací kotouč Parkscheibe
Parkovaci zona Kurzparkzone
Parkoviště Parkplatz
Parkoviště jen pro zákazníky Kundenparkplatz
Pěší zóna Fußgängerzone
Poplatek Gebühr
Požkozený úsek Schlechte Wegstrecke
Pozor Achtung
Pozor zatáčka Achtung Kurve
Pozor na vlak Vorsicht Zug
Práce na silnici Bauarbeiten
Pro Drzitele Povoleni … ABC Beginn des Parklizenzbereichs
Provoz v protisměru Gegenverkehr
Průjezd zakázán Durchfahrt verboten
Přednost jízda zprava Rechtsvorfahrt
Přechod pro chodce Fußgängerüberweg
Přpominka předchádzejicí značky Erinnerung an ein vorausgegangenes Ge- oder Verbotsschild
Příčný práh Bodenwelle
Reservé Reserviert (z.B. Parkplatz)
Rozsvit Svetla Licht einschalten
Silniční nehodová služba Pannenhilfe / Straßenwacht
Slepa ulice Sackgasse
Špatný stav vozovka Schlechte Fahrbahn
Špatná vozovka Schlechte Fahrbahn
Štěkový posyp Rollsplitt
Staveniště Baustelle
Stop Stoppen, anhalten
Stop kontrola Halt, Verkehrskontrolle
Stůj Stehen bleiben, anhalten
Škola (Achtung) Schule
Usek Castych Nehod Unfallreiche Strecke
Velký sklon vozovk Starkes Gefälle
Vjezd povolen pouze pro … Einfahrt nur für Sonderverkehr …
Vjezd zakázán Einfahrt verboten
Výjezd Ausfahrt
Výjezd – neparkovat Ausfahrt freihalten
Výjezd z dálnice Autobahnausfahrt
Výmoly Schlaglöcher
Vysokě napětí Hochspannung
Zákaz parkování Parkverbot
Zákaz předjižděni Überholverbot
Zákaz vjezdu Einfahrt verboten
Zakaz Zastaveni Halteverbot
Zásobování vjezd povolen Nur für Lieferverkehr
Zelená šipka neznamená přednost v jízdé Der grüne Pfeil bedeutet keine Vorfahrt
Zimní výbava Winterausrüstung
Železnični přejezd Bahnübergang
Zóna krátkodobého parkovaní Kurzparkzone
Zpomalit tempo Langsam fahren
Zúžená vozovka Engpass